Priser och villkor

Licensformen för Schemalätt 6.0 är abonnemang vilket kan jämföras med att våra kunder hyr programmet av oss under en avtalsperiod, vanligen årsvis. I detta abonnemang ingår fri support och fria uppgraderingar under hela avtalsperioden. När programmet har installerats så måste det aktiveras för en avtalsperiod för att användaren ska kunna utnyttja programmet.

Priser
Priset för Schemalätt 6.0 är uppdelad i två olika delar, uppstartskostnad och abonnemangskostnad. Uppstartskostnaden är en engångskostnad som betalas när kunden beställer en ny licens av Schemalätt 6.0. Abonnemangskostnaden är en årskostnad som kunden betalar årsvis för innevarande/kommande kalenderår. Abonnemanget löper automatiskt på och behöver därför INTE förnyas av kunden i samband med kalenderårsskiften. Kunden kan fritt välja att säga upp abonnemanget under hela abonnemangsperioden (dock senast 1 månad före årsskiftet dvs. senast 30 november under innevarande kalenderår). För mer information, se abonnemangsavtal för Schemalätt 6.0.

 Schemalätt 6.0 fullständig version
 Pris
 Uppstartskostnad per licens
 9 980 kr
 Abonnemangskostnad per licens
 3 948 kr/år (329 kr/mån)
 Applikationstjänst (SAAS molntjänst)
 
 Uppstartskostnad per licens för applikationstjänst med Microsoft RemoteApp  595 kr
 Abonnemangskostnad per licens för applikationstjänst med Microsoft RemoteApp  3 948 kr/år (329 kr/mån)
 Övriga tjänster/Produkter
 
 1 utbildningsdag på plats hos kund
 Kontakta oss
 1 utbildningsdag på annan plats
 Kontakta oss
 Konsultation schemaläggning  580 kr/tim
 Kundanpassningar och andra utv.tjänster
 680 kr/tim
 Schemalätt 6.0 tryckt dokumentation i färg  160 kr/st

* Moms tillkommer alla ovanstående priser
* Vsoft förbehåller sig rätten att årsvis kunna justera priset på uppstartskostnad och abonnemangskostnad vid behov

Utnyttjande
En licens av Schemalätt 6.0 ger en användare rätt att fritt använda programmet på en dator. Programmet får flyttas mellan olika datorer under förutsättning att det avinstalleras på den dator som programmet flyttas från. Programmet får användas i nätverk under förutsättning att antalet användare som har tillgång till programmet inte överstiger antalet inköpta licenser.
Du får göra kopior av programvaran för eget bruk, men du får inte distribuera kopior av programmet till andra användare. Schemafiler, personal- och turarkiv får fritt kopieras och distribueras till andra användare av Schemalätt. Rapporter som exporteras från Schemalätt till något standardformat  (exempelvis PDF eller HTML) får fritt distribueras till all personal i din verksamhet. Exporterade rapporter får också fritt publiceras på ev. Intranet- eller Internetlösningar som tillhör verksamheten