Schemalätt 6.0

Schemalätt 6.0 är ett schemaläggningsprogram som är utvecklat för en mängd verksamheter som exempelvis sjukvård, barnomsorg, äldreomsorg, omsorg för handikappade osv. Programmet ger dig ett kraftfullt verktyg för framställning av arbetsscheman och semesterscheman. Med hjälp av Schemalätt 6.0 kan du också analysera och effektivisera fördelningen av arbetskraft i förhållande till behovet samt beräkna personalkostnader för ditt arbetsschema.


 Schemaläggning Analys & statistik
Lönekostnadskalkyl Rapportgenerator

Exporter

 
Nyheter  Visa onlinedemo
 Demoversion
 Teknisk info Rapporter