Frågor och svar

På denna sida hittar du svar på vanligt förekommande frågor till oss. Med lite tur så hittar du kanske också svaret på just din fråga här.

Varför hamnar utskriften utanför marginalerna på rapporten vid förhandsgranskning?

Varför ser täthetsschemat ser konstigt och komprimerad ut i arbetsvyn Personligt schema?

Går det att hantera både schemalagda och icke schemalagda raster?

Hur hanterar programmet olika arbetstider i ett arbetsschema?

Går det att hantera arbetsturer med arbetstider överstigande 24 timmar?

Kan programmet hantera önskescheman och timbank?

Kan programmet kontrollera att arbetstidslagen följs avseende EU direktiven?

Föreslår programmet individuella brytgränser för dygns och veckovila?

Hur sparas programdata som arbetsscheman, personuppgifter mm?

Kan ett arbetsschema lösenordsskyddas?

Kan programmet göra kostnadsanalyser för personalkostnader?

Hanterar programmet olika kollektivavtal i samband med beräkning av lönekostnader?

Går det att exportera information till andra tidredovisnings-/lönesystem?