Våra samarbeten med andra leverantörer

Vi ser idag en trend där många verksamheter väljer att gå ifrån stora integrerade system från en IT-leverantör och i stället satsa på flera mindre system från olika IT-leverantörer. Det finns många gånger fördelar med detta då man exempelvis kan enklare kan tillmötesgå användarnas önskemål och behov runt systemlösningar. Det finns i regel också kostnadsmässiga fördelar med att välja mindre system som exempelvis Schemalätt 6.0.

En viktig förutsättning för att du ska kunna arbeta med olika system från olika IT-leverantörer är att dessa system kan utbyta information med varandra. på Vsoft har vi tagit fasta på detta och utrustat Schemalätt 6.0 med exportmöjligheter till olika standardformat samt till andra tidsredovisnings- och lönesystem på marknaden.

Vi kan idag erbjuda informationsutbyte med följande system:

Crona lön Datavara AB Internetsida
Tidomat tidsredovisning Tidomat AB Internetsida
Milltime tidsredovisning Millnet AB Internetsida
Flex tidredovisning Flex Datasystem AB Internetsida
Hogia Lön plus Tid- och Lönesystem Hogia AB Internetsida
PersonecP Tid- och Lönesystem Aditro AB Internetsida
123 KLART Tidredovisning IDP Solutions AB Internetsida
ICARE Planeringssystem Caretech Soft Solutions Internetsida
Heroma Personal- och Lönesystem
CGI Sverige AB
Internetsida
MPD (Mål Planering Dokumentation) Virvelvind AB  
Tunstall Tes Direct Tunstall Nordic AB Internetsida
Visma Agda Förtroendetid Visma AB Internetsida
VismaLön 300/600
Visma AB Internetsida