Teknisk information

Schemalätt 6.0 är en Windows .Net applikation som är utvecklad med hjälp av Microsoft Visual Studio 2010. För att programmet skall fungera så måste ramverket Microsoft .Net Framework 4.0 Client Profile alternativt Microsoft .Net Framework 4.0 full version finnas installerat på din persondator. I de flesta fall är detta ramverk redan installerat på moderna datorer med operativsystemen Windows XP, Windows 7, Windows 8 eller Windows 10. Om det inte är installerat så kan detta ramverk laddas ner och installeras utan kostnad från Microsoft alternativt via följande länkar: Microsoft .Net Framework 4.0 client profile alternativt Microsoft .Net Framework 4.0 full version. Om du använder Windows 8 så behöver du inte installera .Net Framework 4.0 .Net Framework 4.5 är förinstallerad för detta operativsystem.

Tunna klienter och virtuella serverar
Programmet kan också köras på virtuella server- och datorlösningar som exempelvis VMWare och Microsoft Hyper-V.
Vi erbjuder också SAAS
molntjänst lösningar (Software as a service) för Schemalätt 6.0. För mer information om detta, kontakta oss.

Operativsystem
Schemalätt 6.0 har stöd för följande operativsystem:
- Microsoft Windows XP
(.Net Framework 4.0 Client Profile eller .Net Framework 4.0 full krävs)
- Microsoft Windows 7 (.Net Framework 4.0 Client Profile eller .Net Framework 4.0 full krävs)
- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows 10
- Mac OS med Virtuellt Windows OS (.Net Framework 4.0 Client Profile eller .Net Framework 4.0 full krävs)

Programmets datafiler
Schemalätt använder inte någon databas för att lagra information. All information som du arbetar med (exempelvis registerfiler, schemafiler och konfigurationsfiler) lagras i form av s.k. XML filer. Programmet hanterar sedan dessa XML filer med ADO.Net Dataset teknik som är både pålitlig och snabb. Följande filer används av programmet:

 Filtyp  Filextension  Beskrivning
 Schemafiler  [filnamn].sl6  Dessa filer lagrar data för de arbetsscheman som du arbetar med i Schemalätt 6.0.
 Personal- och turarkiv  Repository.sl6  Denna fil lagrar data för personal- och turarkivet i Schemalätt 6.0.
 Konfigurationsfil  Settings.xml  Denna fil lagrar generella inställningar för Schemalätt 6.0.


Tredjepartskomponenter

Schemalätt 6.0 utnyttjar ett antal tredjepartskomponenter. En tredjepartskomponent är en komponent som vi inte själva har utvecklat utan istället har köpt rättigheten att använda tillsammans med programmet. Följande tredjepartskomponenter används av Schemalätt 6.0:

 Produkt  Beskrivning
 Samlogic Super library  Denna komponent hjälper Schemalätt att hålla reda på Svenska helgdagar mm.
 Grape City Farpoint Spread  Denna komponent hjälper Schemalätt att presentera data i välformaterade tabeller.
 Combit List & Labels  Denna komponent hjälper Schemalätt att designa rapportmallar samt visa förhandsgranskningar av utskrifter.


Delade resurser

Det finns en möjlighet att dela på resurser i Schemalätt 6.0. Ett exempel på detta är Personal- och Turarkivet som exempelvis kan placeras på en gemensam filserver och på så vis förse flera användare med uppgifter från samma register. På samma sätt kan du också placera de arbetsschemafiler som ni tillverkar på gemensamma lagringsplatser så att de kan utnyttjas av flera Schemalättanvändare. För mer information kring detta kontakta oss.