Om företaget


är ett Svenskt IT-företag som startade sin verksamhet 1992 och företaget har idag sitt säte i Vingåker och Katrineholm.
Vår affärsidé är främst att utveckla programvaror för verksamheter inom vård och omsorg.
Vi har i över två decennier utvecklat och marknadsfört produkter med fokus på schemaläggning, schemaanalyser samt uppföljning av personalkostnader. Vi erbjuder också våra kunder konsulttjänster runt schemaläggning och schemaanalys.