Dokumentationer

 Datum  Format  Beskrivning  Länk
 2018-09-06  PDF  Applikationsavtal för Schemalätt 6.0  Hämta
 2018-09-06  PDF  Applikationstjänstavtal (SAAS) för Schemalätt 6.0
 Hämta
 2018-11-08  PDF  Avtalsbilaga prislista för år 2019 -  Hämta
 2018-10-20  PDF  Användardokumentation för Schemalätt 6.0  Hämta
 2014-09-26  PDF  Installationsanvisning för Schemalätt 6.0  Hämta
 2014-10-05  PDF  Uppgraderingsanvisning för Schemalätt 6.0  Hämta
 2014-10-05  PDF  Aktiveringsanvisning för Schemalätt 6.0  Hämta
 2013-01-28  PDF  Teknisk dokumentation för Schemalätt 6.0  Hämta
 2013-01-30  PDF  Produktblad för Schemalätt 6.0  Hämta
 2016-03-12  PDF  Lathund för export/import till HogiaLön Plus  Hämta
 2017-09-25  PDF  Lathund för export till Crona Portal  Hämta
 2018-10-12  PDF  Applikationstjänstanvisning för Windows 7 och Microsoft IE  Hämta
 2018-10-12  PDF  Applikationstjänstanvisning för Windows 10 och Microsoft Edge
 Hämta
 2018-10-12  PDF  Applikationstjänstanvisning för Windows 10 och Microsoft IE
 Hämta
 2018-10-12  PDF  Applikationstjänstanvisning för Windows 10 och Google Chrome
 Hämta
 2017-01-04  PDF  Deaktiveringsanvisning  Hämta
 2019-08-21  PDF  Konvertera ett Schemalätt 5.0 arbetschema till Schemalätt 6.0 format  Hämta
 2019-09-13  PDF  Inloggningsproblem till RemoteApp med Windows 10  Hämta