Lönekostnadskalkyl

Kostnadskalkylen är en nyhet i Schemalätt 6.0 som öppnar nya möjligheter för dig som är schemaläggare och samtidigt har ansvar för personalkostnaderna i er verksamhet. Med arbetsvyn Kostnadskalkyl erbjuder vi dig ett verktyg som kan hjälpa dig att göra beräkningar av personalkostnader i ditt arbetsschema samtidigt som du arbetar med det. Denna kombination gör Schemalätt 6.0 ganska unik på marknaden för schemaläggningsprogram idag.

Detaljerad kostnadskalkyl
Med hjälp av den detaljerade kostnadskalkylen i Schemalätt 6.0 kan du enkelt mäta personalkostnader för en enskild person eller för all personal på din avdelning under en önskad tidsperiod. Visa skärmbild...

Sammanställd kostnadskalkyl
Med hjälp av den sammanställda kostnadskalkylen i Schemalätt 6.0 kan du visa personalkostnader fördelade över verksamhetsårets alla 12 månader för en enskild person eller för all personal på din avdelning. Visa skärmbild...

Budgetmål
Med hjälp av funktionen Budgetmål i Schemalätt 6.0 kan du lägga upp budgetmål för personalkostnader på ett arbetsschema. När du sedan gör förändringar i ditt arbetsschema kan du väldigt enkelt kontrollera att du håller dina uppsatta budgetmål. Visa skärmbild...