Analys & statistik

Med hjälp av Schemalätt 6.0 så kan du analysera dina arbetstidsscheman på olika sätt. Programmet kan exempelvis visa dig statistik över arbetsturer, information om arbetsschemat följer arbetstidslagen (EU direktiven) samt hur du disponerar din personal i förhållande till behovet i din verksamhet.

Turstatistik
Schemalätt ger dig värdefull statistik för ditt arbetsschema. Ett exempel på detta är funktionen Turstatistik som visar fördelningen av arbetsturer i din personalgrupp. Visa skärmbild...

Behovsanalys
En av arbetsvyerna i Schemalätt 6.0 ger dig möjlighet att göra behovsanalyser för ditt arbetsschema. Här ser du bemanningen dygnsvis och du kan enkelt lägga in egna bemanningsmål som sedan visas grafiskt. Du kan också ange regler för max/min bemanning och sedan låta programmet kontrollera att du inte bryter mot dessa. Visa skärmbild...

Schemaanalys
En annan typ av analys som du kan göra är det vi klarra för en Schemaanalys. Denna analys hjälper dig att kontrollera att ditt arbetsschema inte bryter arbetstidslagen (EU direktiven). Med hjälp av Schemaanalysen kan du också kontrollera att du inte bryter mot andra definierade regler som exempelvis max/min bemanning och max/min tidssaldo i timbanken. Visa skärmbild...