Schemaläggning

Med hjälp av Schemalätt 6.0 så kan du enkelt skapa arbetstidsscheman för personal. Programmet assisterar dig i ditt schemaläggningsarbete och ger dig information om personaltäthet, bemanning och resultat i form av utförda arbetsdagar, arbetstimmar, jourtimmar, beredskapstimmar mm. Programmet beräknar också kvoter som exempelvis ledighetskvot, semesterkvot och tjänstgöringsgrad under tiden du arbetar.

Arbetsvyer
I Schemalätt 6.0 kan du arbeta utifrån olika s.k. arbetsvyer. En arbetsvy motsvarar en arbetsyta där du kan göra förändringar i ditt arbetsschema. Om du exempelvis föredrar att arbeta med personliga arbetsscheman så använder du arbetsvyn Personligt schema. Vill du istället se och arbeta med hela arbetsgruppen så väljer du istället arbetsvyn Avdelningsschema. Visa skärmbild...

Semesterscheman
Du kan också skapa semesterscheman utifrån dina ordinarie arbetsscheman i Schemalätt 6.0. Du kan sedan tillsätta vikarier och och göra schemaförändringar under semesterperioden utan det påverkar grundschemat. Programmet visar dig också skillnaden i arbetstid mellan grundschemat och semesterschemat. Visa skärmbild...

Personalregister
Du kan enkelt lägga till personal i dina arbetsscheman och med hjälp av Personalarkivet i Schemalätt 6.0 så kan du lägga upp all din personal i ett gemensamt register. Du kan sedan återanvända dessa uppgifter i dina arbetsscheman och du kan också dela på dessa uppgifter med andra Schemalätt 6.0 användare i din verksamhet. Visa skärmbild...

Turregister med arbetsturer
I likhet med flera andra schemaläggningsprogram så använder Schemalätt något som vanligen kallas för arbetsturer för att beskriva arbetstider i ett arbetsschema. En arbetstur representerar ett eller flera schemalagda arbetspass under en och samma 24 timmars period. Alla arbetsturer har en egen unik identitet i form av ett turnamn. Det är sedan detta turnamn som du sedan använder när du lägger ditt arbetsschema. På samma sätt som du kan lägga upp personal i Personalarkivet kan du också lägga upp alla dina arbetsturer i ett gemensamt Turarkiv.  Visa skärmbild...

Turgrupper
Turgrupper är en nyhet i Schemalätt 6.0 som ger dig möjlighet att kategorisera och gruppera dina arbetsturer efter behov. Ett exempel på hur du kan använda turgrupper är att låta dem representera
en viss typ av arbetsuppgift eller en viss placering din arbetsplats. Du kan sedan välja att skriva ut exempelvis personliga arbetsscheman som är grupperade på turgrupper vilket gör dessa utskrifter mer överskådliga.

Timbank
Timbanken är en del i Schemalätt 6.0 som du kan använda om ni tillämpar s.k. årsarbetstid och önskescheman i er verksamhet. Timbanken är ett hjälpmedel för dig som schemaläggare att hålla reda på över- och underskott av arbetstid mellan olika schemaläggningsperioder. Visa skärmbild...